İmar Barışı Nedir?

Son günlerde kamuoyu gündemini meşgul eden konular arasında yer alan imar barışı, 6 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların hak sahiplerine, belli bir ücret karşılığında Yapı Kayıt Belgesi verilerek,  imar sorunlarının önüne geçilmesi ve elde edilen gelirin dönüşüm projelerine kaynak olarak kullanılması amacı ile getirilmiş bir uygulamadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen imar barışı ile 13 milyona yakın konutun imar ve iskan sorunu çözüme kavuşacak, yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek. Özellikle elektrik, su, doğalgaz başvurularında sorun yaşayan vatandaşlar, Yapı Kayıt Belgesi ile abonelik işlemlerini halledebilecek.

Son Gün 31 Ekim

Yapı Kayıt Belgesi almak isteyenler için başvuru süreci 8 Haziran’da başladı ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar da devam edecek. Müracaatlar, e-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığı ile yapılabilecek. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri vatandaşlara her türlü bilgi ve desteği sağlayacak.

E-devlet kapısı üzerinden yapılacak müracaatta gerekli olan bilgiler ise şunlar:

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

 

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli

 

Yapı Kayıt Belgesi için, arsa emlak değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda %3, ticarette %5 oranında bedel alınacak.

Arsa emlak vergi değerinde hesaplama;

1) Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden,

2) Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, sadece Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden,

3) Hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden yapılacak.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli hesabı ise;

 1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

 2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

 3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

 4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

 5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

 6) Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW,”

 7) İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2,”

 8) İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2,”

esas alınmak suretiyle yapılacak.

Binanın katları hesap edilirken bodrum katlar da hesaba katılacak,  ibadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmayacak. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2018. Ancak Bakanlar Kurulu gerektiği durumlarda başvuru ve ödeme süresini 1 yıla kadar uzatabilecek.

İmar Barışı Hangi Yapıları Kapsıyor?

İmar barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. Ayrıca prefabrik yapılar, güneş enerjisi santralleri, gecekondular, tapu tahsis belgesi olan yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışında yer alıyor.  Üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar ve hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar da imar barışından yararlanamıyor.

 

 

Kat Mülkiyeti ve Cins Değişikliği

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve tapuya müracaat ederek, yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yapmaları şartıyla, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.

Cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için kadastro müdürlüğüne müracaatta bulunuluyor. Müracaat için gerekli olan belgeler ise şu şekilde;

  1. a) Yapı Kayıt Belgesi,
  2. b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,
  3. c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,
  4. d) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,
  5. e) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren ve tescil sayfasını da içeren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı.

     İmar barışı kapsamında;

  • Yapı kayıt belgesi oluşturma,
  • Zemin tespit tutanağı,
  • İsteğe göre cins değişikliği

hizmetlerimiz ile başvurularınızı eksiksiz ve doğru beyanlarla hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize rehberlik ediyor, sürecin sorunsuz ilerlemesine yardımcı oluyoruz. İmar barışı hakkında detaylı bilgi alarak, kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir Yorum Yaz