İşlem Ücretleri

İŞLEM ÜCRETLERİ

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜALAN (m²)ÜCRET(TL)
0-1000478
1001-3000715
3001-50001019
5001-100001238
APLİKASYON10001-200001345
20001-500001541
50001-1000001843
100001-2000002279
200001-5000003689
500000 den sonra her 100000 için650
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde
1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*)
22
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*)1-10 Nokta478
10 Noktadan sonra her bir nokta için21
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ0-500494
Yapısız iken yapılı hale gelmeSonraki her bir m² için0,07
1 Bina İnşaat Alanıİlave her bina için (maktu*)174
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işlemindeMaktu*174
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca)Maktu*326
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta
İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde
Maktu*174
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*)152
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

563
ARZİ İRTİFAK HAKKI1 Parsel326
İlave her bir parsel için (Maktu*)174

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

152

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu*152
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN
YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

32
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu*232
Her bağım. Bölüm için ilave maktu*29
İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ZEMİN TESPİT TUTANAĞI HAZIRLAMA İŞLEMİBina İnşaat Taban Alanı 0 – 100500
Sonraki her 1 m² için1

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,03 olarak alınacaktır.

Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir. Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri,kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.